innebandyforall logo

A story about the goal, can it be hard to believe?

Publicerad: 13/6, 2023

Alla idrotter har olika mål. Elinnebandyn har sitt som är mycket annorlunda än andra idrotter. Kan du historien om just elinnebandymålet? 

De är 3 meter breda och bara 20 cm höga. Ett av skälen är att det inte är högre är att det inte blir speciellt många höjdare, dvs sannolikheten att bollen lyfter avsevärt från marken är inte särskilt vanligt. Men vi har hört talas om en spelare, en viss Henrik "Henke" Häggbom från IFAH Stockholm skall vid ett matchtillfälle för några år sedan faktiskt ha avlossat en rejält rungande "ribbskott". Ingen regel utan undantag! 

Målen är av hög anodiserad aluminium, för viktens skull. De är tvådelade för att kunna transporteras i en vanlig personbil och möjlighet till bra förvaring. Sanningen är faktiskt att det är en hel del komplexitet i att få målen tillverkade. Processen består av många moment innan svetsning kan påbörjas. Arbetet kan starta först efter en noggrann uträkning och kreerande av "ritningsmodellen".

Svetsprocessen för sig talar om det stora men så viktiga arbetet. Totalt består tillverkningen av 72 "kapsnitt" för att få ut alla bitarna efter ritningen. 72 ändar som sedan skall svetsas samman. Eftersom det är så kallade "fyrkantsprofiler" så måsta man svetsa från alla kanter. Det betyder fyra gånger per kant, multiplicera det med 72 svetspunkter så får du totalt 288 svetsningar. Detta görs i en "svetsfixtur" som tillverkats speciellt för denna produkt. Ytterligare 24 stycken kapningar och 24 stycken svetsningar för tillverkning för infästningar av näten som sedan skall hålla bollen kvar i målet. Eftersom det inte finns några standard mått för näten så måste dessa klippas till och fastsättas för hand. På varje mål monteras sedan låsningar av gummiband fast.

Målets öppning för bollen är då 0,6 kvadratmeter, och en innebandy boll har cirka 7 centimeter i diameter vilket då betyder att det möjliggörs cirka drygt 126 chanser att göra mål på. 

Kan det vara svårt tro? Den som provat elinnebandy vet!

English version

All sports have different goals. Volt hockey bandy has its own that is very different from other sports. Do you know the story of the volt hockey goal?

They are 3 meters wide and only 20 cm high. One of the reasons that it is not higher is that there are not very many heights, ie the probability that the ball lifts considerably from the ground is not very common. But we have heard about a player, a certain Henrik "Henke" Häggbom from IFAH Stockholm must at a match occasion a few years ago actually have fired a really resounding "rib shot". No rule without exception!

The targets are made of highly anodized aluminum, for the sake of weight. They are two-part to be transported in a normal car and the possibility of good storage. The truth is that there is a lot of complexity in getting the goals made. The process consists of many steps before welding can begin. The work can only start after a careful calculation and creation of the "drawing model".

The welding process itself talks about the big but so important work. In total, the production consists of 72 "cut sections" to get all the pieces out according to the drawing. 72 ends which are then to be welded together. Since these are so-called "square profiles", you have to weld from all edges. That means four times per edge, multiply it by 72 welding points and you get a total of 288 welds. This is done in a "welding fixture" made especially for this product. Another 24 cuts and 24 welds for manufacturing for attachments of the nets which will then keep the ball in the goal. As there are no standard dimensions for the nets, these must be cut and fastened by hand. Lockings of rubber bands are then mounted on each target.

The goal's opening for the ball is then 0.6 square meters, and a floorball ball is about 7 centimeters in diameter, which then means that it is possible about 126 chances to score.

Can it be hard to believe? Anyone who has tried volt hockey knows!

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga